NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI

Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Hitachi RZ-AW3000M

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #RZ-AW3000M

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Hitachi RZ-TS182M-R

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #RZ-TS182M-R

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Hitachi RZ-VW100M

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 7.600.000₫

Giá khuyến mãi: 7.500.000₫

Mã SP: #RZ-VW100M

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Hitachi RZ-VW1000M 2014

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.600.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #RZ-VW1000M

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Hitachi RZ-XS10M 2016

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 10.600.000₫

Giá khuyến mãi: 10.500.000₫

Mã SP: #RZ-XS10M

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

NỒI CƠM ĐIỆN PANASONIC

Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Panasonic SR-HB186 2017

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.500.000₫

Giá khuyến mãi: 9.200.000₫

Mã SP: #SR-HB186

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Panasonic SR-JX056 2016

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 10.500.000₫

Giá khuyến mãi: 10.200.000₫

Mã SP: #SR-JX056

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Panasonic SR-KT067 2017

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 11.500.000₫

Giá khuyến mãi: 11.200.000₫

Mã SP: #SR-KT067

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Panasonic SR-PA108

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 10.800.000₫

Giá khuyến mãi: 10.600.000₫

Mã SP: #SR-PA108

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Panasonic SR-PA108-W

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 10.800.000₫

Giá khuyến mãi: 10.600.000₫

Mã SP: #SR-PA108-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Panasonic SR-VFC1060

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 11.800.000₫

Giá khuyến mãi: 11.600.000₫

Mã SP: #SR-VFC1060

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

NỒI CƠM ĐIỆN TOSHIBA

Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba RC-10MSL

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 8.200.000₫

Mã SP: #RC-10MSL

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba RC-10VRM

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 8.600.000₫

Mã SP: #RC-10VRM

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba RC-10VSM-R 2018

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 10.800.000₫

Giá khuyến mãi: 10.600.000₫

Mã SP: #RC-10VSM-R

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba RC-10VXL

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.800.000₫

Giá khuyến mãi: 9.600.000₫

Mã SP: #RC-10VXL

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba RC-10ZWL

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.800.000₫

Giá khuyến mãi: 9.600.000₫

Mã SP: #RC-10ZWL

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba RC-18VQG

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 8.600.000₫

Mã SP: #RC-18VQG

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

NỒI CƠM ĐIỆN TIGER

Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Tiger JKU-A551

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.500.000₫

Giá khuyến mãi: 9.200.000₫

Mã SP: #JKU-A551

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Tiger JPB-H101

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.900.000₫

Giá khuyến mãi: 9.700.000₫

Mã SP: #JPB-H101

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Tiger JPC-A101

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.100.000₫

Giá khuyến mãi: 9.000.000₫

Mã SP: #JPC-A101

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Tiger JPC-B182

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.300.000₫

Giá khuyến mãi: 9.200.000₫

Mã SP: #JPC-B182

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Tiger JPE-B101

Nồi cơm cao tần IH hút chân không; Vỏ nồi: thép không gỉ; Dung tích: 1.5L; Trọng lượng 9kg

Giá niêm yết: 9.300.000₫

Giá khuyến mãi: 9.200.000₫

Mã SP: #JPE-B101

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho