MÁY LỌC KHÍ NỘI ĐỊA NHẬT

MÁY LỌC KHÍ DAIKIN

Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK55M-W 2012

Công suất tiêu thụ: 62 W; Phạm vi lọc không khí: 30m (90 - 120m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.400.000₫

Giá khuyến mãi: 3.200.000₫

Mã SP: #MCK55M-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK55NE9-W 2012

Công suất tiêu thụ: 56 W; Phạm vi lọc không khí: 25m (75 - 90m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.700.000₫

Giá khuyến mãi: 3.500.000₫

Mã SP: #MCK55M-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK70PY-W 2013

Công suất tiêu thụ: 56 W; Phạm vi lọc không khí: 25m (75 - 90m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.900.000₫

Giá khuyến mãi: 3.700.000₫

Mã SP: #MCK70PY-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK70RES2-W 2014

Công suất tiêu thụ: 73 W; Phạm vi lọc không khí: 40m (120 - 160m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.300.000₫

Mã SP: #MCK70RES2-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK70RKS-W 2014

Công suất tiêu thụ: 73 W; Phạm vi lọc không khí: 40m (120 - 160m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.700.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #MCK70RES2-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCZ70-PKS-W 2013

Công suất tiêu thụ: 73 W; Phạm vi lọc không khí: 40m (120 - 160m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.600.000₫

Giá khuyến mãi: 4.400.000₫

Mã SP: #MCK70RES2-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

MÁY LỌC KHÍ PANASONIC

Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-PDJ30 2014

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.800.000₫

Giá khuyến mãi: 4.700.000₫

Mã SP: #F-PDJ30

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VC55XR-W 2019

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.300.000₫

Mã SP: #F-VE40XJ

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VE40XJ 2014

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.300.000₫

Mã SP: #F-VE40XJ

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VX40H3 2019

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 8.300.000₫

Mã SP: #F-VX40H3

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VXG50 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.500.000₫

Giá khuyến mãi: 3.300.000₫

Mã SP: #F-VXG50

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VXL90 2016

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 6.500.000₫

Giá khuyến mãi: 6.300.000₫

Mã SP: #F-VXL90

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

MÁY LỌC KHÍ SHARP

Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-30T5-B 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 8.300.000₫

Mã SP: #KC-30T5-B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-50TH1 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #KC-50TH1

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-E50-W 2015

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 6.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.500.000₫

Mã SP: #KC-50TH1

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-G50-H 2018

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 9.800.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #KC-G50-H

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KI-EX75-W 2015

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 7.800.000₫

Giá khuyến mãi: 7.500.000₫

Mã SP: #KI-EX75-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KI-GS50W 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 9.800.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #KI-EX75-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
MÁY LỌC KHÍ HITACHI
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-NVG110 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #EP-NVG110

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-NVG70-W 2018

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 9.600.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #EP-NVG70-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-LVG70 2016

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 7.600.000₫

Giá khuyến mãi: 7.500.000₫

Mã SP: #EP-LVG70

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-HV700-XH 2013

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 5.600.000₫

Giá khuyến mãi: 5.500.000₫

Mã SP: #EP-HV700

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-HV700 2013

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 5.600.000₫

Giá khuyến mãi: 5.500.000₫

Mã SP: #EP-HV700

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-HV600 2013

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.600.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #EP-HV600

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
MÁY LỌC KHÍ TOSHIBA
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-KM22X 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #CAF-KM22X

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-KM22SX 2010

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.300.000₫

Giá khuyến mãi: 4.200.000₫

Mã SP: #CAF-KM22SX

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-KM16X 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.800.000₫

Giá khuyến mãi: 4.600.000₫

Mã SP: #CAF-KM16X

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-D3-W 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.700.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #CAF-D3-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-05B 2002

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.400.000₫

Giá khuyến mãi: 3.200.000₫

Mã SP: #CAF-05B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-05A 2002

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.400.000₫

Giá khuyến mãi: 3.200.000₫

Mã SP: #CAF-05A

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho