MÁY LỌC KHÍ NỘI ĐỊA NHẬT

    Chào mừng các bạn đến với trang chuyên mục máy lọc khí nội địa nhật của Sudiho. Tại đây, các bạn sẽ tìm thấy cho mình những thông tin cần thiết trước khi lựa chọn mua một chiếc máy lọc khí nội địa nhật. Những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều là hàng nội địa nhật, đảm bảo chất lượng cũng như giá thành là tốt nhất.


MÁY LỌC KHÍ DAIKIN

Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK55M-W 2012

Công suất tiêu thụ: 62 W; Phạm vi lọc không khí: 30m (90 - 120m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.400.000₫

Giá khuyến mãi: 3.200.000₫

Mã SP: #MCK55M-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK55NE9-W 2012

Công suất tiêu thụ: 56 W; Phạm vi lọc không khí: 25m (75 - 90m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.700.000₫

Giá khuyến mãi: 3.500.000₫

Mã SP: #MCK55M-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK70PY-W 2013

Công suất tiêu thụ: 56 W; Phạm vi lọc không khí: 25m (75 - 90m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.900.000₫

Giá khuyến mãi: 3.700.000₫

Mã SP: #MCK70PY-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK70RES2-W 2014

Công suất tiêu thụ: 73 W; Phạm vi lọc không khí: 40m (120 - 160m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.300.000₫

Mã SP: #MCK70RES2-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCK70RKS-W 2014

Công suất tiêu thụ: 73 W; Phạm vi lọc không khí: 40m (120 - 160m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.700.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #MCK70RES2-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Daikin MCZ70-PKS-W 2013

Công suất tiêu thụ: 73 W; Phạm vi lọc không khí: 40m (120 - 160m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.600.000₫

Giá khuyến mãi: 4.400.000₫

Mã SP: #MCK70RES2-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

MÁY LỌC KHÍ PANASONIC

Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-PDJ30 2014

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.800.000₫

Giá khuyến mãi: 4.700.000₫

Mã SP: #F-PDJ30

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VC55XR-W 2019

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.300.000₫

Mã SP: #F-VE40XJ

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VE40XJ 2014

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.300.000₫

Mã SP: #F-VE40XJ

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VX40H3 2019

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 8.300.000₫

Mã SP: #F-VX40H3

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VXG50 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.500.000₫

Giá khuyến mãi: 3.300.000₫

Mã SP: #F-VXG50

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Panasonic F-VXL90 2016

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 6.500.000₫

Giá khuyến mãi: 6.300.000₫

Mã SP: #F-VXL90

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

MÁY LỌC KHÍ SHARP

Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-30T5-B 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 8.300.000₫

Mã SP: #KC-30T5-B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-50TH1 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #KC-50TH1

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-E50-W 2015

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 6.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.500.000₫

Mã SP: #KC-50TH1

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KC-G50-H 2018

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 9.800.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #KC-G50-H

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KI-EX75-W 2015

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 7.800.000₫

Giá khuyến mãi: 7.500.000₫

Mã SP: #KI-EX75-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Sharp KI-GS50W 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 9.800.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #KI-EX75-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
MÁY LỌC KHÍ HITACHI
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-NVG110 2017

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #EP-NVG110

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-NVG70-W 2018

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 9.600.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #EP-NVG70-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-LVG70 2016

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 7.600.000₫

Giá khuyến mãi: 7.500.000₫

Mã SP: #EP-LVG70

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-HV700-XH 2013

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 5.600.000₫

Giá khuyến mãi: 5.500.000₫

Mã SP: #EP-HV700

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-HV700 2013

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 5.600.000₫

Giá khuyến mãi: 5.500.000₫

Mã SP: #EP-HV700

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Hitachi EP-HV600 2013

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.600.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #EP-HV600

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
MÁY LỌC KHÍ TOSHIBA
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-KM22X 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.500.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #CAF-KM22X

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-KM22SX 2010

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.300.000₫

Giá khuyến mãi: 4.200.000₫

Mã SP: #CAF-KM22SX

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-KM16X 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.800.000₫

Giá khuyến mãi: 4.600.000₫

Mã SP: #CAF-KM16X

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-D3-W 2011

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 4.700.000₫

Giá khuyến mãi: 4.500.000₫

Mã SP: #CAF-D3-W

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-05B 2002

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.400.000₫

Giá khuyến mãi: 3.200.000₫

Mã SP: #CAF-05B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Máy Lọc Khí Nội Địa Nhật Toshiba CAF-05A 2002

Công suất tiêu thụ: 33 W; Phạm vi lọc không khí: 20m (60 - 80m3); Loại máy: Lọc không khí - bù ẩm

Giá niêm yết: 3.400.000₫

Giá khuyến mãi: 3.200.000₫

Mã SP: #CAF-05A

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

    Tất cả những sản phẩm máy lọc khí mà chúng tôi cung cấp đều được khách hàng chào đón khi mua kèm với điều hòa nội địa nhật, vì thực sự chúng là một cặp đôi quá hoàn hảo cho thời tiết ở Việt nam. Ngoài ra, khi mua sản phẩm điện máy điện lạnh tại Sudiho, chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp dịch vụ Sửa điều hòa với chi phí rẻ nhất, chất lượng tốt nhất và uy tín hàng đầu tại các quận ở Hà Nội. Bạn vui lòng tham khảo dịch vụ mà chúng tôi cung cấp theo đường dẫn trên.


Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho