Máy giặt Panasonic

Máy Giặt Nội Địa Nhật Panasonic NA-VD150L 7Kg 2015

Dung tích giặt: 7kg; Công suất tiêu thụ điện: 240W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 19.430.000₫

Giá khuyến mãi: 18.650.000₫

Mã SP: #NA-VD150L

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Panasonic NA-VD210L Black 2012

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 240W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 17.480.000₫

Giá khuyến mãi: 16.500.000₫

Mã SP: #NA-VD210L

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Panasonic NA-VX710SL-W 9Kg 2012

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 240W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 18.290.000₫

Giá khuyến mãi: 17.480.000₫

Mã SP: #NA-VX710SL-W

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Máy giặt Toshiba

Máy Giặt Nội Địa Nhật Toshiba TW-Z96V1L 9Kg 2014

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 140W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 35 phút

Giá niêm yết: 17.540.000₫

Giá khuyến mãi: 16.840.000₫

Mã SP: #TW-Z96V1L

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Toshiba TW-Z8200L 9Kg 2012

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 140W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 35 phút

Giá niêm yết: 18.690.000₫

Giá khuyến mãi: 17.250.000₫

Mã SP: #TW-Z8200L

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Toshiba TW-Z9200R 9Kg 2012

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 140W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 35 phút

Giá niêm yết: 19.650.000₫

Giá khuyến mãi: 18.450.000₫

Mã SP: #TW-Z9200R

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Máy giặt Hitachi

Máy Giặt Nội Địa Nhật Hitachi BD-NX120BL 12Kg 2018

Dung tích giặt: 12kg; Công suất tiêu thụ điện: 160W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 35 phút

Giá niêm yết: 28.850.000₫

Giá khuyến mãi: 27.680.000₫

Mã SP: #BD-NX120BL

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Hitachi BD-SV110AL 11Kg 2016

Dung tích giặt: 11kg; Công suất tiêu thụ điện: 140W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 35 phút

Giá niêm yết: 26.800.000₫

Giá khuyến mãi: 25.950.000₫

Mã SP: #BD-SV110AL

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Hitachi BD-V5300 9Kg 2011

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 170W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 15.700.000₫

Giá khuyến mãi: 14.850.000₫

Mã SP: #BD-V5300

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Máy giặt Sharp

Máy Giặt Nội Địa Nhật Sharp ES-H10B-WL 10Kg 2017

Dung tích giặt: 10kg; Công suất tiêu thụ điện: 180W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 30 phút

Giá niêm yết: 28.680.000₫

Giá khuyến mãi: 27.590.000₫

Mã SP: #ES-H10B-WL

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Sharp ES-S7A-WL 7Kg 2016

Dung tích giặt: 7kg; Công suất tiêu thụ điện: 190W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 30 phút

Giá niêm yết: 19.380.000₫

Giá khuyến mãi: 18.400.000₫

Mã SP: #ES-S7A-WL

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Sharp ES-Z210-NL 10Kg 2015

Dung tích giặt: 10kg; Công suất tiêu thụ điện: 190W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 30 phút

Giá niêm yết: 29.750.000₫

Giá khuyến mãi: 28.680.000₫

Mã SP: #ES-Z210-NL

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Máy giặt National

Máy Giặt Nội Địa Nhật National NA-VR1100 9Kg 2007

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 170W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 14.470.000₫

Giá khuyến mãi: 13.670.000₫

Mã SP: #BD-VR1100

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật National NA-VR2000R 9Kg 2007

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 180W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 13.870.000₫

Giá khuyến mãi: 12.850.000₫

Mã SP: #BD-VR2000R

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật National NA-VR2220R 9Kg 2008

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 160W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 14.570.000₫

Giá khuyến mãi: 13.750.000₫

Mã SP: #BD-VR2220R

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Máy Giặt Aqua - Sanyo

Máy Giặt Nội Địa Nhật Sanyo AWD-AQ4000R 9Kg 2010

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 210W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 16.300.000₫

Giá khuyến mãi: 15.600.000₫

Mã SP: #AWD-AQ4000R

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Sanyo AWD-AQ150R 9Kg 2009

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 200W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 13.400.000₫

Giá khuyến mãi: 12.850.000₫

Mã SP: #AWD-AQ150R

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Máy Giặt Nội Địa Nhật Sanyo AWD-AQ380L 9Kg 2010

Dung tích giặt: 9kg; Công suất tiêu thụ điện: 210W; Loại máy: Giặt có sấy; Thời gian giặt tối đa: 25 phút

Giá niêm yết: 12.600.000₫

Giá khuyến mãi: 11.950.000₫

Mã SP: #AWD-AQ380L

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Bình luận trên Facebook


Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho