Linh Kiện Cơ Điều Hòa - Máy Lạnh

QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI DC 280V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK145-MITSUBISHI

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH CHẾ CHO ĐIỀU HÒA MITSUBISHI TRỤC 4.5CM

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 450.000₫

Mã sản phẩm: #LK146-MITSUBISHI

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA ĐIỆN ÁP 140VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 450.000₫

Mã sản phẩm: #LK147

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA LG 1HP 1.5 HP 2HP

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 400.000₫

Mã sản phẩm: #LK148-LG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA REETECH MIDEA ELECTROLUX TOSHIBA

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 450.000₫

Mã sản phẩm: #LK149

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA PANASONIC 220VAC (XUNG 3)

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 450.000₫

Mã sản phẩm: #LK150-PANASONIC

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH PANASONIC MITSUBISHI 280VDC 340VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 550.000₫

Mã sản phẩm: #LK151

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY 1.0HP 1.5HP

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 500.000₫

Mã sản phẩm: #LK152

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
VAN CÁP TIẾT LƯU ĐIỆN TỬ ĐIỀU HÒA DAIKIN (CUỘN COIL)

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK153

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TOSHIBA 1.0HP 1.5HP (XUNG 1)

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 400.000₫

Mã sản phẩm: #LK154

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI 2.3CM (XUNG DÀI 1)

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK155

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA DÙNG ĐIỆN ÁP 35VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK156

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI 340VDC 56W

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 700.000₫

Mã sản phẩm: #LK157

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA LG SAMSUNG 310VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 400.000₫

Mã sản phẩm: #LK158

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DC CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA PANASONIC MITSUBISHI

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 700.000₫

Mã sản phẩm: #LK160

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI TOSHIBA 280VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 400.000₫

Mã sản phẩm: #LK161

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SHARP 220VAC LOẠI TRỤC DÀI

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 600.000₫

Mã sản phẩm: #LK162

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SAMSUNG ĐIỆN AC XUNG 6

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK163

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SANYO ĐIỆN AC XUNG 4

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK164

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SAMSUNG CỐT NGẮN XUNG 6

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK165

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC CỐT DÀI XUNG 3

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK166

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA DAIKIN INVERTER

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 400.000₫

Mã sản phẩm: #LK167

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DC DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA DAIKIN INVERTER 18K 24K BTU

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 800.000₫

Mã sản phẩm: #LK168

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA 280VDC - 340VDC CỐT DÀI 48CM

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 500.000₫

Mã sản phẩm: #LK169

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA PANASONIC ĐIỆN ÁP 220VAC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 600.000₫

Mã sản phẩm: #LK170

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA HITACHI ĐIỆN ÁP 35VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 400.000₫

Mã sản phẩm: #LK171

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA 280VDC CỐT NGẮN 35CM

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 500.000₫

Mã sản phẩm: #LK173

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA DAIKIN 1.0HP 1.5HP XUNG 3

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK174

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
QUẠT DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC MS 10VD

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK175

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BLOCK MÁY NÉN ĐIỀU HÒA LG INVERTER GTK141MB 18000BTU

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.100.000₫

Mã sản phẩm: #LK182

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BỘ SENSOR 3 CON DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA DAIKIN INVERTER

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 300.000₫

Mã sản phẩm: #LK184

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp

Bình luận trên Facebook


Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho