💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA PANASONIC

Board Dàn Nóng Điều Hòa Panasonic Inverter 1.5Hp 1 Chiều Quạt AC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.750.000₫

Mã sản phẩm: #LK034-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Panasonic Inverter 2 Chiều Quạt VDC 6 Dây Gas R32

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK035-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Mảnh Rời Lốc Nhỏ

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.950.000₫

Mã sản phẩm: #LK036-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Inverter Dàn Nóng Máy Lạnh Panasonic Model CU-S10NKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.750.000₫

Mã sản phẩm: #LK037-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Khiển Điều Hòa Panasonic Mono Quạt Dàn Lạnh Điện 280VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK038-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Khiển Điều Hòa Panasonic Mono Quạt AC 220V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 900.000₫

Mã sản phẩm: #LK039-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bán Board Điều Hòa Mã Board A748222 - Model CS-KC9MKH - CS-KC12MKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK040-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Hòa Panasonic Mã Board A747748

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.150.000₫

Mã sản phẩm: #LK041-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Hòa Panasonic Mã Board A747435

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.150.000₫

Mã sản phẩm: #LK042-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Hòa Panasonic Mã Board A747407 - Panasonic CU/CS E9PKH - CU/CS E12PKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.150.000₫

Mã sản phẩm: #LK043-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Hòa Panasonic Mã Board A746638 Model S10-13NKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK044-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Panasonic Inverter Model CS-S15MKH-8 & CUS15GKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.700.000₫

Mã sản phẩm: #LK045-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Panasonic Inverter Model CS-S18MKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.800.000₫

Mã sản phẩm: #LK046-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Main Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Panasonic Inverter Model CS-E12PKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.760.000₫

Mã sản phẩm: #LK047-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Panasonic CU/CS S13NKH , CU/CS S13MKH , CU/CS S13PKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.600.000₫

Mã sản phẩm: #LK048-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Panasonic CS/CU-E9MKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.880.000₫

Mã sản phẩm: #LK049-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Inverter Panasonic Model CS/CU-E12JKR-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.700.000₫

Mã sản phẩm: #LK050-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Máy Điều Hòa Panasonic Inverter CU-E18MKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.850.000₫

Mã sản phẩm: #LK051-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Ngoài Máy Lạnh Panasonic Inverter CS/CU-S24JKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK052-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Inverter Máy Điều Hòa Panasonic CU-S18JKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK053-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Khiển Điều Hòa Panasonic CS-S10JKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK054-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Điều Khiển Điều Hòa Panasonic CS-S10-S13KKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.250.000₫

Mã sản phẩm: #LK055-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Nguồn Điều Hòa Panasonic CS-E9MKH & E12MKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.150.000₫

Mã sản phẩm: #LK056-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Nguồn Điều Hòa Panasonic CS-KC09KKh & KC12KKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK057-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Nguồn Điều Hòa Panasonic CS-S10MKH & S13MKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK058-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic CS-A9HKH & A12HKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 900.000₫

Mã sản phẩm: #LK059-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Nguồn Điều Hòa Panasonic CS-A9KKH & CS-A12HKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 900.000₫

Mã sản phẩm: #LK060-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Điều Khiển Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic CS-C9MKH & CS-C12MKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.250.000₫

Mã sản phẩm: #LK061-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Mạch Điều Khiển Điều Hòa Trung Tâm Panasonic S28KA7E5S

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.850.000₫

Mã sản phẩm: #LK062-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Khiển Điều Hòa Panasonic CS-A18GKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.650.000₫

Mã sản phẩm: #LK063-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Nguyên Bộ Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic A744-059-065-073

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Bo tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.950.000₫

Mã sản phẩm: #LK064-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Nguyên Bộ Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic A745306 A745336

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Bo tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.850.000₫

Mã sản phẩm: #LK065-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Nguyên Bộ Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic A744 972 757 947

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Bo tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.750.000₫

Mã sản phẩm: #LK066-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic 2 Chiều CS-A9MKH-8 & A12MKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Bo tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.150.000₫

Mã sản phẩm: #LK067-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic CS-A9PKH & CS-A12PKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Bo tháo máy 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.550.000₫

Mã sản phẩm: #LK068-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic Mã Board A73-02860

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên Hệ

Mã sản phẩm: #LK069-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic Mã Board A746731

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 95%
📌 Model sử dụng: A746731
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.350.000₫

Mã sản phẩm: #LK070-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic Mã Board A747406

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 95%
📌 Model sử dụng: A747406
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.300.000₫

Mã sản phẩm: #LK071-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic CS-TS09 & 12QKH-8 Mã Board A747408

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: A747408
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.700.000₫

Mã sản phẩm: #LK072-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA PANASONIC CS-TS09-12QKH-8

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.500.000₫

Mã sản phẩm: #LK073-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Panasonic Mã Board A747943

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: A747943
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.700.000₫

Mã sản phẩm: #LK074-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA PANASONIC MÃ BOARD A748111

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: A748111
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK075-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA PANASONIC MÃ BOARD A748165

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: A748165
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK076-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH MÁY ĐIỀU HÒA PANASONIC MÃ BOARD A748272

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: A748165
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.400.000₫

Mã sản phẩm: #LK077-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD MẠCH ĐIỀU HÒA PANASONIC MÃ BOARD A748273

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: A748165
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.350.000₫

Mã sản phẩm: #LK078-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD MÁY LẠNH PANASONIC MÃ BOARD A748454

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Bo tháo máy lướt
📌 Model sử dụng: A748454
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK079-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA PANASONIC MÃ BOARD A748494

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 95%
📌 Model sử dụng: A748494
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: Liên hệ

Mã sản phẩm: #LK080-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD NGUỒN DÀN NÓNG PANASONIC LOẠI BOARD 2 MẢNH RỜI

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 950.000đ

Mã sản phẩm: #LK081-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp

Bình luận trên Facebook