💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN

Board Điều Hòa Daikin Mono 50 60 71 LV1V Quạt VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK001-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mạch Dàn Nóng Điều Hòa Daikin FTKC50QVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt mới 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: Nên bôi keo & lắp tản nhiệt

Giá sản phẩm: 2.840.000₫

Mã sản phẩm: #LK002-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Sensor - Mắt Nhận Điều Hòa Daikin Mono Gas 410A

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK003-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin 25 35 Model QVMV RVMV SVMV TAVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 1.390.000₫

Mã sản phẩm: #LK004-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Máy Cơ 2 Chiều Dùng Gas R32

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK005-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin FTV25AXV1V FTV35AXV1V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK006-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Cơ Quạt AC Loại Mắt Nhận Dính Liền

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng cũ zin đẹp
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK007-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Mono Gas410a FTNE 20 25 35 MV1V LV1V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Lướt, tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK008-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mạch Dàn Nóng Daikin 25 35 QVMV RVMV SVMV TAVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 2.390.000₫

Mã sản phẩm: #LK009-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Daikin Inverter RKC50NVMN RKC60NVMV RKC71NVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 2.540.000₫

Mã sản phẩm: #LK010-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Bộ 3 Tụ Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Inverter

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Cũ tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 520.000₫

Mã sản phẩm: #LK011-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Daikin Inverter 2 Chiều Gas R32 FTXM 20,25,35 HVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 1.580.000₫

Mã sản phẩm: #LK012-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mắt Nhận & Cảm Biến Điều Hòa Daikin Inverter 2Hp Gas R22

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Chạy tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK013-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mắt Nhận & Cảm Biến Điều Hòa Daikin Mono Gas R410A

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Chạy tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK014-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mắt Nhận - Cảm Biến Daikin Inverter 9000BTU 12000BTU

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Chạy tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK015-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Công Suất Cục Nóng Daikin FTKS 25 35 GVMV 1 Chiều R410A

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Chạy tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 1.480.000₫

Mã sản phẩm: #LK016-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Công Suất Cục Nóng Daikin FTXD 25 35 DVMV 2 Chiều Gas R22

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Chạy tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 1.480.000₫

Mã sản phẩm: #LK017-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Mono Model FTE LV1V FT JV1V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK018-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Trang 1 trên 2 1 2 ... Trang cuối

Bình luận trên Facebook