Bo Mạch Điều Hòa Hãng Daikin Trang 2

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN TRANG 2

Board Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Mono Gas R22 FTE MV1V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK019-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Inverter Gas R410A 1&2 Chiều 9000BTU - 12000BTU

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK020-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mắt Nhận - Cảm Biến Nhiệt Độ Điều Hòa Daikin Gas R32

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK021-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Cục Nóng Daikin Inverter Gas R32 RKC15NVMV RKC25NVMV RKC35NVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.390.000₫

Mã sản phẩm: #LK022-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Gas R32 25 35 PVMV HVMV NVMV 9 12000 NV2S

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Có hàng lướt 690.000 vnđ

Giá sản phẩm: 1.390.000₫

Mã sản phẩm: #LK023-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Inverter 9000BTU 12000BTU Gas R22 FTKD FTXD

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK024-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Công Suất Daikin Inverter FTKD25 35HVMV 1 Chiều Gas R22

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Tháo máy mới 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Bôi keo và lắp tản nhiệt cho mạch

Giá sản phẩm: 1.480.000₫

Mã sản phẩm: #LK025-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Inverter Gas R32 FTKC20 25 35PVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Tháo máy mới 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Bôi keo và lắp tản nhiệt cho mạch

Giá sản phẩm: 1.480.000₫

Mã sản phẩm: #LK026-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Công suất Daikin 2 Chiều R410A 9000 12000BTU FTXS25,35GVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin nguyên bản 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Bôi keo và lắp tản nhiệt cho mạch

Giá sản phẩm: 1.580.000₫

Mã sản phẩm: #LK027-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Inverter Gas R22 Zin Đẹp Tháo Máy

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin nguyên bản 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem thêm chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK028-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin Inverter 9000BTU 12000BTU Gas R22

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin nguyên bản 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem thêm chi tiết ...

Giá sản phẩm: 750.000₫

Mã sản phẩm: #LK029-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Cục Nóng Điều Hòa Daikin Inverter 18000BTU FTKD50 60 71 GVM

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin nguyên bản 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem thêm chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.060.000₫

Mã sản phẩm: #LK030-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Công Suất Điều Hòa Dakin Inverter 18000BTU Zin Đẹp Tháo Máy

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin nguyên bản 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem thêm chi tiết ...

Giá sản phẩm: 880.000₫

Mã sản phẩm: #LK031-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Inverter Gas R22 FTKD FTXD 42 50 60 71 BVMA

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin nguyên bản 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem thêm chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK032-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Điều Hòa Daikin Inverter 2 Chiều 50 60 71 HVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt mới 98%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Bôi kéo và lắp tản nhiệt trước ...

Giá sản phẩm: 2.680.000₫

Mã sản phẩm: #LK033-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Trang 2 trên 2 Trang đầu « 1 2

Bình luận trên Facebook