💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA DAIKIN

Board Điều Hòa Daikin Mono 50 60 71 LV1V Quạt VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK001-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Mạch Dàn Nóng Điều Hòa Daikin FTKC50QVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt mới 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: Nên bôi keo & lắp tản nhiệt

Giá sản phẩm: 2.840.000₫

Mã sản phẩm: #LK002-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Sensor - Mắt Nhận Điều Hòa Daikin Mono Gas 410A

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 350.000₫

Mã sản phẩm: #LK003-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin 25 35 Model QVMV RVMV SVMV TAVMV

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 1.390.000₫

Mã sản phẩm: #LK004-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Daikin Máy Cơ 2 Chiều Dùng Gas R32

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK005-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Lạnh Điều Hòa Daikin FTV25AXV1V FTV35AXV1V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng 95%
📌 Model sử dụng: Chung nhiều model
📌 Lưu ý: xem thêm chi tiết

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK006-DK

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA PANASONIC

Board Dàn Nóng Điều Hòa Panasonic Inverter 1.5Hp 1 Chiều Quạt AC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.750.000₫

Mã sản phẩm: #LK034-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Panasonic Inverter 2 Chiều Quạt VDC 6 Dây Gas R32

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Zin đẹp tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK035-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Dàn Nóng Điều Hòa Panasonic Inverter 2 Mảnh Rời Lốc Nhỏ

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.950.000₫

Mã sản phẩm: #LK036-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Inverter Dàn Nóng Máy Lạnh Panasonic Model CU-S10NKH

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.750.000₫

Mã sản phẩm: #LK037-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Khiển Điều Hòa Panasonic Mono Quạt Dàn Lạnh Điện 280VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK038-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Board Điều Khiển Điều Hòa Panasonic Mono Quạt AC 220V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 900.000₫

Mã sản phẩm: #LK039-PN

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA SHARP

Bo Dàn Lạnh Điều Hòa Sharp AH-A9PEWS, AH-A12PEWS, AH-A25PEWS

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.700.000₫

Mã sản phẩm: #LK128-SHARP

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD MẠCH DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA SHARP MOSEL AH/AU-X09NEW & X12NEW & X25NEW

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.800.000₫

Mã sản phẩm: #LK129-SHARP

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA SHARP AH/AU-X10LW , AH/AU-X13LW

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 3.400.000₫

Mã sản phẩm: #LK130-SHARP

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SHARP MODEL AH-A9,12 SEW & AH-A9,12 UEW

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.700.000₫

Mã sản phẩm: #LK131-SHARP

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA SHARP AH-X9MEW , AH-X12MEW

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.500.000₫

Mã sản phẩm: #LK132-SHARP

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD INVERTER DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA SHARP 9.000BTU & 12.000BTU QUẠT DC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 3.200.000₫

Mã sản phẩm: #LK133-SHARP

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA TOSHIBA

BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TOSHIBA QUẠT 280VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng zin tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK100-TOSHIBA

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TOSHIBA QUẠT 35VDC MẪU 3

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng zin tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 950.000₫

Mã sản phẩm: #LK101-TOSHIBA

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TOSHIBA QUẠT 280VDC MẪU 4

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng zin tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK102-TOSHIBA

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA TOSHIBA INVERTER ĐỜI CŨ QUẠT AC - DC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng zin tháo máy
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.350.000₫

Mã sản phẩm: #LK103-TOSHIBA

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA TOSHIBA RAS-H10BKCVS - H10BACVS-V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.650.000₫

Mã sản phẩm: #LK116-TOSHIBA

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA TOSHIBA IVNERTER RAS-H13BKCV & H13BACV-V

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.850.000₫

Mã sản phẩm: #LK117-TOSHIBA

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA LG

BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA LG 09ENA - 12ENA

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 980.000₫

Mã sản phẩm: #LK083-LG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA LG MONO CƠ 2 CHIỀU

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 850.000₫

Mã sản phẩm: #LK083-LG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA LG INVERTER VC10CP-V10EN1-V12CE-V12CD

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 3.180.000₫

Mã sản phẩm: #LK092-LG

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
BO DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA LG INVERTER EBR801043-17

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.880.000₫

Mã sản phẩm: #LK105-LG

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
BO DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA LG DÙNG QUẠT NÓNG VDC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 2.550.000₫

Mã sản phẩm: #LK122-LG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA LG V10APQ, V13APQ, V10ENC, V13ENC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Mới 100%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.550.000₫

Mã sản phẩm: #LK124-LG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI

BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI MS-A18VD

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.180.000₫

Mã sản phẩm: #LK085-MS

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC MẪU 1

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.080.000₫

Mã sản phẩm: #LK086-MS

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI MU-A10VD-A13VD

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK087-MS

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI MẪU 3

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.250.000₫

Mã sản phẩm: #LK091-MS

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI ELECTRIC QUẠT DC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.350.000₫

Mã sản phẩm: #LK107-MS

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY QUẠT DC

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.150.000₫

Mã sản phẩm: #LK108-MS

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

💫   BO MẠCH ĐIỀU HÒA SAMSUNG

BO MẮT NHẬN LED ĐIỀU HÒA SAMSUNG DB93-10977

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 680.000₫

Mã sản phẩm: #LK097-SAMSUNG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SAMSUNG DB93-09456

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.180.000₫

Mã sản phẩm: #LK098-SAMSUNG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD ĐIỀU HÒA SAMSUNG HÀNG MONO 1 VÀ 2 CHIỀU

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.050.000₫

Mã sản phẩm: #LK110-SAMSUNG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BO MẠCH DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA SAMSUNG QUẠT DC MÃ BO DB92-03443

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.350.000₫

Mã sản phẩm: #LK111-SAMSUNG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD MẠCH DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA SAMSUNG DB9202865A

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.300.000₫

Mã sản phẩm: #LK112-SAMSUNG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
BOARD DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA SAMSUNG INVERTER MÃ BOARD DB92 03036

📌 Hãng sản xuất: Chính hãng
📌 Tình trạng: Hàng lướt 95%
📌 Model sử dụng: Cho nhiều model
📌 Xem chi tiết ...

Giá sản phẩm: 1.250.000₫

Mã sản phẩm: #LK113-SAMSUNG

Tình Trạng: Còn hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Bình luận trên Facebook


Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho