Điều Hòa Daikin Nhật Bãi Trang 2

Điều Hòa Nội Địa Nhật Daikin AN22MKS 9000BTU 2 Chiều Inverter

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.950.000₫

Giá khuyến mãi: 6.250.000₫

Mã SP: #DK-AN22MKS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F25KTNS 12000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.250.000₫

Mã SP: #DK-F25KTNS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F25RTES 12000BTU 2 Chiều Nhật Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.96 kW/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.350.000₫

Mã SP: #DK-F25RTES

Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN22KKS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.880.000₫

Giá khuyến mãi: 6.200.000₫

Mã SP: #DK-AN22KKS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F40JTNP 16000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.667 HP - 16.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 25-32m2 (87-112m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 1.65 kW/h

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 8.290.000₫

Mã SP: #DK-F40JTNP

Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F25JTNS 12000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 6.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.350.000₫

Mã SP: #DK-F25JTNS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22JTNS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.250.000₫

Mã SP: #DK-F22JTNS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22UTES 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 770 W/h

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 7.750.000₫

Mã SP: #DK-F22UTES

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22NTES 9000BTU 2 Chiều Nhật Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 7.300.000₫

Giá khuyến mãi: 6.400.000₫

Mã SP: #DK-F22NTES

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22MTES 9000BTU 2 Chiều Nhật Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.260.000₫

Mã SP: #DK-F22MTES

Shop Chỉ Còn 2 Bộ

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Daikin ATR28LSE7 14000BTU 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1.25 HP - 12.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (52-70m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 750 W/h

Giá niêm yết: 7.700.000₫

Giá khuyến mãi: 6.950.000₫

Mã SP: #DK-ATR28LSE7

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22LTES 9000BTU 2 Chiều Nhật Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.860.000₫

Giá khuyến mãi: 6.150.000₫

Mã SP: #DK-F22LTES

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN22JUS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.250.000₫

Mã SP: #DK-AN22JUS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Daikin AN22RES 9000BTU Inverter 2 Chiều 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 600 W/h

Giá niêm yết: 7.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.980.000₫

Mã SP: #DK-AN22RES

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22HTNS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa Nhật

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 6.950.000₫

Giá khuyến mãi: 6.150.000₫

Mã SP: #DK-F22HTNS

Tình Trạng: Còn Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN40PRP 16000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.67 HP - 16.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 25-32m2 (87-194m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 1.35 kW/h

Giá niêm yết: 9.700.000₫

Giá khuyến mãi: 8.850.000₫

Mã SP: #DK-AN40PRP

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN25HNS 105000BTU 2 Chiều Nội Địa Nhật

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 6.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.150.000₫

Mã SP: #DK-AN25HNS

Tình Trạng: Tạm Hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN22HNS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 600 W/h

Giá niêm yết: 6.980.000₫

Giá khuyến mãi: 6.105.000₫

Mã SP: #DK-AN22HNS

Tình Trạng: Tạm Hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F22KTNS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.270.000₫

Mã SP: #DK-F22KTNS

Tình Trạng: Tạm Hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN22HUS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 600 W/h

Giá niêm yết: 6.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.200.000₫

Mã SP: #DK-AN22HUS

Tình Trạng: Tạm Hết hàng

Xem tiếp
Trang 2 trên 2 Trang đầu « 1 2