Điều Hòa DAIKIN

Điều Hòa Daikin Inverter AN22MKS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.400.000₫

Giá khuyến mãi: 5.550.000₫

Mã SP: #DK-AN22MKS

Shop Chỉ Còn 2 Bộ

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F25KTNS 10500BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.600.000₫

Giá khuyến mãi: 5.750.000₫

Mã SP: #DK-F25KTNS

Shop Chỉ Còn 3 Bộ

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F25RTES 10500BTU 2 Chiều Nhật Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.96 kW/h

Giá niêm yết: 6.900.000₫

Giá khuyến mãi: 6.050.000₫

Mã SP: #DK-F25RTES

Shop Chỉ Còn 3 Bộ

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter AN22KKS 9000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 10-12m2 (35-42m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 6.380.000₫

Giá khuyến mãi: 5.400.000₫

Mã SP: #DK-AN22KKS

Shop Chỉ Còn 4 Bộ

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F40JTNP 16000BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.667 HP - 16.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 25-32m2 (87-112m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 1.65 kW/h

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 7.950.000₫

Mã SP: #DK-F40JTNP

Shop Chỉ Còn 6 Bộ

Xem tiếp
Điều Hòa Daikin Inverter F25JTNS 10500BTU 2 Chiều Nội Địa

Công suất làm lạnh: 1.1 HP - 10.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-15m2 (42-52m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 6.600.000₫

Giá khuyến mãi: 5.750.000₫

Mã SP: #DK-F25JTNS

Shop Chỉ Còn 3 Bộ

Xem tiếp
Xem tiếp

Điều Hòa PANASONIC

Điều Hòa Nội Địa Nhật Panasonic CS-226CF 9000BTU 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.59 kW/h

Giá niêm yết: 8.400.000₫

Giá khuyến mãi: 7.600.000₫

Mã SP: #PN-CS226CF

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Panasonic CS-257CF 9000BTU 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.83 kW/h

Giá niêm yết: 8.100.000₫

Giá khuyến mãi: 7.380.000₫

Mã SP: #PN-CS257CF

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Panasonic 2 Chiều 11.000BTU/H

Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 11.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.83 kW/h

Giá niêm yết: 9.300.000₫

Giá khuyến mãi: 8.260.000₫

Mã SP: #PNCS286CFR

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Điều Hòa MITSUBISHI

Giá Mua Điều Hòa Nội Địa Nhật Mitsubishi 2 Chiều Cũ Giá Rẻ

Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 11.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 1075 W/h

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 7.780.000₫

Mã SP: #MSZ-JXV369

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Mitsubishi MSZ GV284 W 9.OOOBTU/H 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 750 W/h

Giá niêm yết: 7.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.900.000₫

Mã SP: #MSZ-GV284

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Mitsubishi MUCZ G2218 9000BTU/H 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 600 W/h

Giá niêm yết: 10.500.000₫

Giá khuyến mãi: 9.200.000₫

Mã SP: #MUCZ-G2218

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Điều Hòa TOSHIBA

Giá Mua Điều Hòa Nội Địa Nhật Toshiba 2 Chiều Cũ Giá Rẻ

Công suất làm lạnh: 1.5 HP - 11.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.53 kW/h

Giá niêm yết: 10.400.000₫

Giá khuyến mãi: 9.600.000₫

Mã SP: #RAS-C255RS

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Toshiba RAS-281AG 2 Chiều 9500BTU

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (40-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 760 W/h

Giá niêm yết: 7.300.000₫

Giá khuyến mãi: 6.450.000₫

Mã SP: #TSB-RAS-281AG

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Toshiba RAS-712GDRH 24.000BTU/H 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 2.5 HP - 24.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 30-40m2 (120m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 1.940 kW/h

Giá niêm yết: 30.700.000₫

Giá khuyến mãi: 28.250.000₫

Mã SP: #TSB-RAS-712GDRH

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
Điều Hòa HITACHI
Điều Hòa Nội Địa Nhật Hitachi 2 Chiều (Used) RAS-F22D

Công suất làm lạnh: 0.8 HP - 7500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 12-18m2 (36-54m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.58 kW/h

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 7.400.000₫

Mã SP: #RAS-F22D

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Hitachi RAS WM22GE 9.000BTU/H

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.85 kW/h

Giá niêm yết: 8.370.000₫

Giá khuyến mãi: 7.450.000₫

Mã SP: #HTC-RAS-WM22GE

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Hitachi RAS X28G 9.500BTU/h 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 0.8 kW/h

Giá niêm yết: 8.800.000₫

Giá khuyến mãi: 7.750.000₫

Mã SP: #HTC-RAS-X28G

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
Điều Hòa SHARP
Điều Hòa Nội Địa Nhật Sharp AY-C22SX 9000BTU/H 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 810 W/h

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 7.550.000₫

Mã SP: #SAP-AY-C22SX

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Sharp AY-C28DG 9500BTU 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 820 W/h

Giá niêm yết: 8.300.000₫

Giá khuyến mãi: 7.450.000₫

Mã SP: #SAP-AY-C28DG

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật Sharp AY-E22SD 9000BTU 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9500 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 800 W/h

Giá niêm yết: 7.950.000₫

Giá khuyến mãi: 7.120.000₫

Mã SP: #SAP-AY-E22SD

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Điều Hòa NATIONAL

Điều Hòa Nội Địa Nhật National 22JHH 9.000BTU/h 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 580 W/h

Giá niêm yết: 6.700.000₫

Giá khuyến mãi: 5.800.000₫

Mã SP: #NTO-22JJH

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật National CS-25PGH 9.000BTU/h 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 15-20m2 (45-60m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 640 W/h

Giá niêm yết: 6.700.000₫

Giá khuyến mãi: 5.500.000₫

Mã SP: #NTO-CS-25PGH

Tình Trạng: Tạm hết hàng

Xem tiếp
Điều Hòa Nội Địa Nhật National CS-25PGH 9.000BTU/h 2 Chiều

Công suất làm lạnh: 1.8 HP - 18.000 BTU; Phạm vi làm lạnh: 25-30m2 (120m3); Loại máy: Điều hòa 2 chiều; Năng lượng tiêu thụ: 1,55 kW/h

Giá niêm yết: 5.800.000₫

Giá khuyến mãi: 4.900.000₫

Mã SP: #NTO-CS-50RFX2

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

Bình luận trên Facebook


Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho