BẾP TỪ NỘI ĐỊA NHẬT

BẾP TỪ HITACHI

Bếp Từ Nội Địa Nhật Hitachi HT-32AG 2019

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 14.600.000₫

Giá khuyến mãi: 14.500.000₫

Mã SP: #HT-32AG

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Hitachi HT-320S

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 13.600.000₫

Giá khuyến mãi: 13.500.000₫

Mã SP: #HT-320S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Hitachi HT-330S 2016

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 13.600.000₫

Giá khuyến mãi: 13.500.000₫

Mã SP: #HT-330S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Hitachi HTB-A8S

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 16.800.000₫

Giá khuyến mãi: 16.500.000₫

Mã SP: #HTB-A8S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Hitachi T-320S 2016

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 14.800.000₫

Giá khuyến mãi: 14.600.000₫

Mã SP: #T-320S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

BẾP TỪ PANASONIC

Bếp Từ Nội Địa Nhật Panasonic CH-XST6F 2017

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 14.600.000₫

Giá khuyến mãi: 14.500.000₫

Mã SP: #CH-XST6F

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Panasonic KZ-C60KM 2011

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 13.600.000₫

Giá khuyến mãi: 13.500.000₫

Mã SP: #KZ-C60KM

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Panasonic KZ-KG22D 2014

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 15.600.000₫

Giá khuyến mãi: 15.500.000₫

Mã SP: #KZ-KG22D

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Panasonic KZ-KL22C3 2012

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 12.600.000₫

Giá khuyến mãi: 12.500.000₫

Mã SP: #KZ-KL22C3

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Panasonic KZ-KM22BP

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 11.600.000₫

Giá khuyến mãi: 11.500.000₫

Mã SP: #KZ-KM22BP

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Panasonic KZ-LH7S 2019

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 22.600.000₫

Giá khuyến mãi: 21.500.000₫

Mã SP: #KZ-LH7S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

BẾP TỪ TOSHIBA

Bếp Từ Nội Địa Nhật Toshiba BHP-M46S 2003

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #BHP-M46S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Toshiba UHP-V31S 2011

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 10.600.000₫

Giá khuyến mãi: 10.500.000₫

Mã SP: #UHP-V31S

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Toshiba BHP-M46Y

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #BHP-M46Y

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

BẾP TỪ MITSUBISHI

Bếp Từ Nội Địa Nhật Mitsubishi CS-G29CS

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 9.600.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #CS-G29CS

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Mitsubishi CS-G29CS20A

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 10.600.000₫

Giá khuyến mãi: 10.500.000₫

Mã SP: #CS-G29CS20A

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Mitsubishi CS-G29CS20A

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 10.600.000₫

Giá khuyến mãi: 10.500.000₫

Mã SP: #CS-G29CS20A

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Mitsubishi CS-G2202C

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 8.600.000₫

Giá khuyến mãi: 8.500.000₫

Mã SP: #CS-G2202C

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Mitsubishi CS-H28B

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 9.600.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #CS-H28B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Từ Nội Địa Nhật Mitsubishi CS-H28B

Công suất tiêu thụ: 4.0 kW; Điện áp hoạt động: 200V; Loại bếp: 2 Khoang nấu

Giá niêm yết: 9.600.000₫

Giá khuyến mãi: 9.500.000₫

Mã SP: #CS-H28B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

BẾP GAS RINNAI

Bếp Gas Nội Địa Nhật Rinnai KGM563BER 2016

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Rinnai Nhật Bản

Giá niêm yết: 6.600.000₫

Giá khuyến mãi: 6.500.000₫

Mã SP: #KGM563BER

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Rinnai R1633AOR1V 2018

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Rinnai Nhật Bản

Giá niêm yết: 16.800.000₫

Giá khuyến mãi: 16.500.000₫

Mã SP: #R1633AOR1V

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Rinnai RB32AM4H2S-VW 2018

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Rinnai Nhật Bản

Giá niêm yết: 15.800.000₫

Giá khuyến mãi: 15.500.000₫

Mã SP: #RB32AM4H2S-VW

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Rinnai RT31NHS-R 2013

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Rinnai Nhật Bản

Giá niêm yết: 12.800.000₫

Giá khuyến mãi: 12.500.000₫

Mã SP: #RT31NHS-R

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Rinnai RT33NJH-L 2015

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Rinnai Nhật Bản

Giá niêm yết: 13.800.000₫

Giá khuyến mãi: 13.500.000₫

Mã SP: #RT33NJH-L

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Rinnai RT64JH-R 2016

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Rinnai Nhật Bản

Giá niêm yết: 14.200.000₫

Giá khuyến mãi: 13.800.000₫

Mã SP: #RT64JH-R

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

BẾP GAS PALOMA

Bếp Gas Nội Địa Nhật Paloma IC-330SB-1R 2013

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 6.600.000₫

Giá khuyến mãi: 6.500.000₫

Mã SP: #IC-330SB-1R

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Paloma IC-330SF-1L 2014

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 7.500.000₫

Giá khuyến mãi: 7.200.000₫

Mã SP: #IC-330SF-1L

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Paloma IC-800B-1R 2014

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 6.500.000₫

Giá khuyến mãi: 6.200.000₫

Mã SP: #IC-800B-1R

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Paloma IC-N86SH-L 2019

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 10.500.000₫

Giá khuyến mãi: 10.200.000₫

Mã SP: #IC-N86SH-L

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Paloma IC-N90KB-L 2016

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 8.500.000₫

Giá khuyến mãi: 8.200.000₫

Mã SP: #IC-N90KB-L

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Paloma PA-N41B 2017

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 9.500.000₫

Giá khuyến mãi: 9.200.000₫

Mã SP: #PA-N41B

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp

BẾP GAS HARMAN

Bếp Gas Nội Địa Nhật Harman DG32K1SR 2014

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 6.500.000₫

Giá khuyến mãi: 6.200.000₫

Mã SP: #DG32K1SR 2014

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Harman DG32K1SR 2015

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 7.500.000₫

Giá khuyến mãi: 7.200.000₫

Mã SP: #DG32K1SR 2015

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Harman DG32K1SR 2018

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 10.500.000₫

Giá khuyến mãi: 10.200.000₫

Mã SP: #DG32K1SR 2018

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Harman DG32N3V 2014

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 6.800.000₫

Giá khuyến mãi: 6.600.000₫

Mã SP: #DG32N3V 2014

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Harman DW32N4WT 2018

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 11.800.000₫

Giá khuyến mãi: 11.600.000₫

Mã SP: #DW32N4WT 2018

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Bếp Gas Nội Địa Nhật Harman LW2267TSSGR 2018

Loại bếp: 2 khoang gas, 1 khoang nướng. Hãng sản xuất: Paloma Nhật Bản

Giá niêm yết: 12.800.000₫

Giá khuyến mãi: 12.600.000₫

Mã SP: #LW2267TSSGR 2018

Tình Trạng: Tạm Hết Hàng

Xem tiếp
Xem tiếp
Khách Hàng Đánh Giá

 Điểm chất lượng dịch vụ: 4.62/5.0 , dựa trên 458 đánh giá (theo thống kê cập nhật hàng tuần)


 5 star
322
 4 star
107

 3 star
23

 2 star
4

 1 star
2
 Đánh giá chúng tôi 
underline-trung-tam-sudiho